Rozhovor

Prvák děkanem?

Tento rok naši fakultu čeká důležité rozhodnutí – volba děkana. V minulých letech byl celkem úzký výběr, letos ale máme štěstí. V prvním ročníku bakalářského studia se objevil člověk připravený kandidovat vždy a všude. Jeho jméno je Adam Procháska a k datu vydání se jedná o žhavého favorita.


Víte že?

Na děkana může kandidovat skoro každý?

Začneme otázkami na témata, která v průzkumu na naprosto nereprezentativním vzorku lidí vyšla jako nejpalčivější: Jak se stavíte k povinnosti humanitních předmětů? Jakou dávají studentům hodnotu?

Již nyní jsem se zapojil do iniciativy, která by studentům ukázala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice předmět Šamanismus a kvantová fyzika. Myslím si, že humanitní předměty jsou extrémně důležité a je dobře, že se u nás na fakultě nabízejí. Rozšířil bych nabídku humanitních předmětů spoluprací s jinými univerzitami.

Jste pro korektní zavedení číslování pater?

Ano. Indexovat od nuly je základ.

Budete i nadále tolerovat fakultu architektury v naší budově?

Myslím si, že je nasnadě udělat bitvu o Barák v řecko-římském stylu. Mohou se účastnit buď všichni studenti, nebo zorganizujeme děkanský duel v bahně.

Jak se stavíte k možnosti přesunu z teamsů na Discord, o kterém víme, že funguje?

Ano.

Nyní k Vaší kompetenci zastávat na fakultě tak zásadní roli: Přijde Vám, že máte pro pozici děkana dostatečný nadhled?

Samozřejmě. Vím, že mám velmi dobrý nadhled, vždy jsem vyčníval z davu. Největší překážkou budou zárubně dveří a nízko visící světla.

Jste si jistý, že budete mít čas dělat děkana, když budete dělat ProgTest?

Ano. Aktivity, které se vymezují tím, že na ně nemáš čas, protože děláš ProgTest, jsou všechny včetně dělání ProgTestu. A vzhledem k tomu, že množina aktivit obsahuje všechny aktivity, je vymezení bezpředmětné.

Adam před budovou FIT ČVUT
Zdroj: Adam Verner

Myslíte si, že Vaše případné působení v dané funkci fakultě polepší?

Situace na fakultě se buď zlepší, nebo zůstane stejná, nebo se zhorší. Jiné vstupy nejsou ošetřeny.

Máte v podlaze místo na krabice od vína, popř. co tam máte, že místo nemáte?

Nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, že věc, kterou by dotazovaný identifikoval jako krabici od vína mohla ležet na místě nepodobném mému opakostropu.

Při případném neúspěchu, budete se snažit stát se ministrem zdravotnictví a pokud ano, kde se vidíte za měsíc?

Pokud se kandidatura nevydaří, opravdu se plánuji ucházet o místo ministra zdravotnictví (požadavky jsou přibližně stejné jako na děkana). Je pochopitelné, že ve funkci vydržím nanejvýš týden, nicméně pozice ministra je dobrým odrazovým můstkem pro kandidaturu na vyšší pozici, popř. bych mohl během výjezdu na Erasmus zastávat funkci velvyslance v dané zemi.

Na závěr tu máme jednu otázku z publika: Dokažte Frobeniovu větu za 6 bodů.

Důkaz si laskavý čtenář provede sám.

Jak se volí děkan?

Na všetečné otázky odpovídal předseda volební komise Ondřej Guth.

Kdo všechno volí děkana?

Volí všichni členové akademického senátu fakulty. Technicky nevolíme děkana, ale kandidáta na děkana. Na základě naší volby pak děkana jmenuje rektor.

Co musí splnit kanditát?

Na kandidáta nejsou kladeny žádné požadavky/omezení kromě toho, že funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Kandidátka musí obsahovat:

Jak často probíhá volba děkana? Kdy proběhne volba a kdy případná výměna děkana?

V případě, že děkan není odvolán, je volen na čtyřleté funkční období. Samotná volba proběhne 25. 6, výměna nejspíš 1. 10. 2021.

Co se stane když nikdo nekandiduje?

Nejdříve by se celá volba opakovala. Pokud by se ani do tohoto opakovaného procesu vůbec nikdo nepřihlásil ani do konce funkčního období současného děkana, pravděpodobně by pan rektor někoho pověřil dočasně řízením fakulty, dokud by se nějaký řádně přihlášený (a zvolený) děkan nenašel.

ADAM
DĚKANEM
DOMŮROZHOVORVIDEOPROGRAMKONTAKTY© Antonín Kříž