Adam Procháska

ADAM
DĚKANEM

To, že můžu, ještě neznamená, že bych měl…
– Adam Procháska

PROGRAM

Ztížení podmínek kandidatury na děkana
Zavedení základních podmínek pro kandidaturu na děkana, aby nedošlo k přehlcení systému.
Volitelný humanitní předmět kurz přežití
BI-KPZ určený především studentům prvních ročníků a všem, kdo se právě odstěhovali od maminky.
Rozšíření výzkumu podílového kritéria pro funkce
Založení výzkumné skupiny na naší fakultě pro výzkum této oblasti.
ROZHOVOR S KANDIDÁTEM

KONTAKTY

ADAM
DĚKANEM
DOMŮROZHOVORVIDEOPROGRAMKONTAKTY© Antonín Kříž